Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Łobzie

U W A G A ! 

Podane adres mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym,

ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków

ani też skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 47-782-55-11/12.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 1  

p.o mł. asp. Michał Chodyna

 

tel. 47 782 55 22, kom. 571 323 847 dzielnicowy.lobez1@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar miasta Łobza w rejonie ulic:

Akacjowa,  Chopina, Cicha, Cisowa,  Brzozowa,  Kolejowa, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kraszwskiego, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Magazynowa, Moniuszki, Niepodległości (od ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Murarską), Obrońców  Stalingradu, Ogrodowa, Orzeszkowej, Podgórna,Przyrzeczna,  Rzeczna, SegalaSienkiewicza, Siewna, Sikorskiego,  Słoneczna,  Słowackiego, Sosnowa, Spokojna (od drogi - łącznika ul. Ogrodowej i Spokojnej przy ogrodnictwie i dalej w kierunku Unimia), Strumykowa, Szymanowskiego, Świętoborzec, Waryńskiego, Węgorzyńska, Węgorzyńska Odnoga, Wybickiego, Wojska Polskiego,  Zielona

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia  2023 roku:

W wyniku prowadzonego rozpoznania terenowego oraz rozmów z mieszkańcami ul. Przyrzecznej, Kraszewskiego, Mostowej, Rzecznej oraz Kościuszki ustalono, że głownym problemem w w/w rejonie jest brak ośiwtlenia na promenadzie przy ul. Rzecznej w Łobzie. . Miejsce do jest przeznaczone do aktywnego korzystania , rekeracji olraz wypoczynku. Dodatkowo znajduje się tam siłownia na otwartym powietrzu. Brak oświetlenia w godzinach wieczornych zniechęca mieszkańcówe do porusznia się tą częścią promenady. . Ponadto część promenady przy ul. rzecznej jest miejscem, w którym grupuje się młodzież w godzinach wieczornych lub nocnych. Brak oświetlenia może prowadzić do popełniania przestęsptw, wykroczeńporządkowych oraz ujętych w Ustawie o wychowaniu w tzreeźwości i przeciwdziałnu alkoholizmowi. Oświetlenie promenady6 przy ul. Rzecznej mogłoby znacznie ułatwić ewentualne rozpoznanie sprawców wykroczen oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa w w/ rejonie.

 

REJON SŁUŻBOWY NR  2

w zastępstwie asp. Erwin Kopczyński

 

tel. 47 782 55 22, kom. 571 323 845 dzielnicowy.lobez3@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar miasta Łobza w rejonie ulic: 

Armii Krajowej, Bema, Boczna, Bogusława, Borków, Browarna,Budowlana, Chrobrego, Czcibora, Drawska, Dubois, Głowackiego, Jagiellonki, Jagiellonów, Kamienna, Kilińskiego, Kościelna, Krasickiego,  Krzywoustego, Łobzówek,  Łokietka, Mickiewicza, Mieszka I, Murarska,  Niepodległości (od skrzyżowania z ul. Murarską do ul. Kościelnej), Nowe Osiedle, Okopowa, Piastów,   Plac Spółdzielców, Plac 3 Marca, Pomorska, Północna, Przechodnia, Przedmiejska, Przemysłowa,  Racibora, Rapackiego, Rolna, Sawickiej, Spokojna (od drogi - łącznika ul. Ogrodowej i Spokojnej przy ogrodnictwie do ul. Bema), Szkolna,  Szosa Świdwińska, Warcisława,  Wojcelska, XXX lecia .

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku:

Celem działania priorytetowego jest poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i zapewnienie porządku publicznego, a także doświetlenie przejścia dla pieszych. Nieoświetlone przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Niepodległości-Pocztowa. Porośniete poboczne dzrewami uniemożliwia bezpieczne poruszanie się pieszych po przejściu przez jezdnię oraz utrudnia widoczność dla pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym. Nieprawidłowe oświetlenie przejścia dla pieszych może negatywnie wpływac na poczucier bezpiueczeństwa mieszkańców lokalnej społeczności.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 3

 asp. Erwin Kopczyński

 

tel. 47 782 55 22, kom. 571 323 845 dzielnicowy.lobez3@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje teren wsi: 

Bełczna, Dalno, Dobieszewo, Karwowo, Worowo, Prusinowo, Klępnica, Łobżany, Meszne, Poradz, Przyborze, Unimie, Grabowo, Kąłdrąb, Niegrzebia, Polakowo, Rożnowo, Rynowo, Suliszewice, Tarnowo, Wysiedle, Zagórzyce, Zajezierze, Zdzisławice, Zakrzyce

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami oraz mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr III ustalono, że głownym problemem w rejonie jest niedopełnienie przez właścicieli i administratorów nieruchomości prawidłowego ich oznakowania w miejscowości Prusinowo. taki stan rzeczy ma znaczący wpływe na szybkość podejmowanych interwencji., gdyż czesto należy ustalać nr posesji pod jakim znajduje się nieruchomość. Ma to także znaczący wpływe na bezpieczeństwo lokatorów i  mieszkańców. Nieoznakowanie nieruchomości jerst uciążliwe dla zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Straży Pożarnej.

 

KOMISARIAT POLICJI W RESKU

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 4  

asp. Dawid Banaszak 

tel. 571 323 848, 47 782 57 32, dzielnicowy.resko4@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje cały obszar miasta Resko, w którego skład wchodzą ulice: 

Aleja Wolności, Bohaterów Monte Cassino, Boh. Warszawy, Browarna, Buczka, Dworcowa, Dąbrowszczaków, Dzierżona, Górna, Chopina, Jedności Narodowej, Kielecka, Kilińskiego, Kolejowa, Kołobrzeska, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Krótka, Krzywa, Leśna, 1-ego Maja, Mickiewicza, Młyńska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Okrzei, Olsztyńska, Parkowa, Podgórna, Polna, Poznańska, Prusa, Rynek, Sawickiej, Sportowa, Stodólna, Sucharskiego, Szczecińska, Szpitalna, Śląska, Środkowa, Wąska,Wodna, Wojska Polskiego, Zachodnia, Zielona, Żeromskiego.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie miejscowości Resko w rejonie służbowym nr 4 – powiat Łobeski/KP Resko ustalono, że trapiącym problemem jest zjawisko związane z niedostosowaniem się kierujących do znaku drogowego  B-2 (zakaz wjazdu) na ul. Boh. Warszawy w Resku. Wykroczenia, których dopuszczają się kierujący występują głównie w godzinach dziennych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.  W związku z popełnianymi wykroczeniami w rejonie służbowym nr 4 w Resku na ul. Boh. Warszawy, które to negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnych mieszkańców jako priorytet przyjęto zminimalizowanie problemu trapiącego mieszkańców, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych z niedostosowaniem się kierujących do znaku B-2 na ul. Boh. Warszawy w Resku.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 5

st. sierż. Przemysław Bujny
 

tel. 571 323 852, 47 782 57 32, dzielnicowy.resko5@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje teren wiejski i są to miejscowości:

Łosośnica, Łosośniczka, Siwkowice, Taczały, Żerzyno, Piaski, Ługowina, Sienno, Godziszewo, Sępólno, Święciechowo, Dorowo, Lubień Górny, Lubień Dolny, Bezmoście, Świekotki, Łagiewniki.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie gminy Resko w rejonie służbowym nr 5 – powiat Łobeski/KP Resko ustalono, że trapiącym problemem jest zjawisko związane z poruszaniem się pieszych po zmroku bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym na drodze Ługowina - Święciechowo. W związku z powyższym podjęto decyzję o wdrożeniu działań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie tego typu zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 6

mł. asp.  Norbert Dobrzański

 

tel. 47 782 57 32, tel. kom. 571-323-854, dzielnicowy.resko6@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje teren wiejski i są to miejscowości: 

Starogard, Mołstowo, Krosino, Naćmierz, Przemysław, Policko, Trzaski, Sosnowo, Sosnówko, Gardzin, Gozdno, Stara Dobrzyca, Iglice, Orzeszkowo, Potuliny, Stołążek, Luboradz, Komorowo, Mokronos, Porąbka, Słowikowo, Łabuń Wielki, Łabuń Mały.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami, oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie gminy Resko w rejonie służbowym nr 6 – KP Resko ustalono, że w rejonie  poza obszarem zabudowanym, na odcinku drogi Resko-Starogard-Mołstowo, piesi i rowerzyści poruszają się po zmroku, bez elementów odblaskowy.  W związku z powyższym, podjęto decyzję o wdrożeniu działań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie tego typu zachowań niezgodnych z prawem, poprawę bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.W związku z popełnianymi wykroczeniami z art. 11 ust 4 a PRD w rejonie służbowym nr 6 tj. na drodze Resko – Starogard - Mołstowo, które to negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnych mieszkańców, jako priorytet przyjęto zminimalizowanie problemu trapiącego mieszkańców, a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych z nieprawidłowym poruszaniem się pieszych poza obszarem zabudowanym, bez wymaganych elementów odblaskowych. Podjęte działania przyczynią się do poprawy odczucia bezpieczeństwa i spokoju obywateli  w podległym rejonie służbowym.

            

 

REJON SŁUŻBOWY NR 7

st. asp. Grzegorz Powiłajtis

 

tel. 571 323 850, 47 782 55 73, dzielnicowy.dobra7@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje cały obszar miasta Dobrej z następującymi ulicami: 

Armii Krajowej, Westerplatte, Kościuszki, Nowogardzka, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Dąbrowskiego, Gen.J.Bema, Traugutta, Zielona, Słowackiego, Mickiewicza, Błotna, Sienkiewicza, Mieszczańska, Reymonta, Piłsudskiego, Kilińskiego, Krótka, 3-go Maja, Jana Piwnika „Ponurego”, Słoneczna, Ogrodowa.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku:

W trakcie rozmów z mieszkańcami rejonu służbowego nr 7 obejmującego swoim zasięgiem teren miasta Dobra, uzyskano informacje o osobach spożywających alkohol poza ogródkiem piwnym w rejonie bloku przy ulicy Piłsudskiego 12. Z uzyskanych informacji wynika, że osoby spożywające alkohol nie korzystają z ogródka piwnego znajdującego się przy sklepie spożywczo-przemysłowym. Osoby te mają również załatwiać potrzeby fizjologiczne w pobliżu sklepu, czym zwracają uwagę okolicznych mieszkańców. Do zdarzeń takich dochodzić ma szczególnie w godzinach wieczornych. Zdiagnozowane zagrożenie negatywnie wpływa na spokój okolicznych mieszańców. W związku z powyższym przeprowadzone działania będą dążyć do zminimalizowania i w miarę możliwości do wyeliminowania występującego zjawiska.

            

 

REJON SŁUŻBOWY NR 8

 w zastępstwie st. asp. Grzegorz Powiłajtis

tel. 571 323 850, 47 782 55 73, dzielnicowy.dobra7@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar wiejski, w którego skład wchodzą miejscowości:

Bienice, Błądkowo, Krzemienna, Anielino, Wojtaszyce, Wrześno, Grzęzno, Grzęzienko, Wrześno, Zapłocie, Dobropole i Tucze.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku:

W trakcie obchodu miejscowości Dobropole znajdującej się w obrębie rejonu służbowego nr 8, uzyskano od mieszkańców miejscowości informację o luzem biegających po terenie miejscowości psach. Z relacji osób wynikało, że mieszkańcy miejscowości- nie wskazani z imienia i nazwiska- nie zachowują zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu tych zwierząt. Psy biegają luzem, bez żadnego nadzoru ze strony właścicieli. Wzbudza to obawę mieszkańców, w szczególności ze względu na przemieszczające się po terenie miejscowości dzieci. Powyższe zagrożenie negatywnie wpływa na bezpieczeństwo osób poruszających się po terenie miejscowości Dobropole. W związku z powyższym przeprowadzone działania będą dążyć do zminimalizowania i w miarę możliwości wyeliminowania występującego zjawiska.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 9

p.o mł. asp. Robert Bogdański

tel. 91 397 22 12, tel. kom. 571 323 851, dzielnicowy.radowo9@sc.policja.gov.pl

RADOWO MAŁE - budynek Urzędu Gminy w Radowie Małym

 

Obejmuje teren gm. Radowo Małe:

Radowo Małe, Radowo Wielkie, Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Czachowo, Dargomyśl, Dobrkowo, Gildnica, Gostomin, Karnice, Konie, Maliniec, Mołdawin, Mołdawinek, Orle, Pogorzelica, Radzim, Rekowo, Rogowo, Siedlice, Sienno Dolne, Sienno Górne, Smorawina, Strzmiele, Sułkowo, Troszczno, Uklejki, Wołkowo, Żelmowo.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie gminy Resko w rejonie służbowym nr 9 ustalono, że trapiącym problemem jest zjawisko związane z poruszaniem się pieszych po zmroku bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym na drodze Rekowo - Siedlice. W związku z powyższym podjęto decyzję o wdrożeniu działań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie tego typu zachowań niezgodnych z prawem.

 

POSTERUNEK POLICJI W WĘGORZYNIE

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 10

asp. Katarzyna Krzyżaniak

tel. 571 323 855, 47 782 57 01, dzielnicowy.wegorzyno10@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje cały obszar miasta Węgorzyna z następującymi ulicami: 

2 Marca, 3 Maja, Boczna, Drawska, Grunwaldzka, Jagiellońska, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Łąkowa, Matejki, Mickiewicza, Nowy Świat, Osiedle Czterdziestolecia, Pionierów, Podgórna, Południowa, Przemysłowa, Runowska, Słowackiego, Strzelecka, Szkolna, Witosa, Zamkowa, Zawadzkiego, Zielona.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 10 ustalono, że głównym problemem na terenie miejscowości Węgorzyno jest spożywanie alkoholu, a także zanieczyszczania miejsca publicznego w rejonie skweru przy ul. pl 3 Maja.  Miejsce te jest odwiedzane zarówno przez osoby robiące zakupy w sklepikach znajdujących się na placu jak i spacerujące rodziny z dziećmi. Sytuacje te według zainteresowanych uniemożliwiają swobodne korzystanie ze skweru. Według poczynionych ustaleń, zdarzenia te mają miejsce zarówno w dzień jak i w godzinach wieczornych, aż do zamknięcia sklepu monopolowego, który również jest usytuowany przy ul. Pl. 3 Maja. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na podległym rejonie służbowym, w celu wyeliminowania niepożądanego zachowania się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazam oraz zanieczyszczających miejsca publiczne.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 11

 p.o sierż. Mateusz Staruch

 

tel. 571 323 856, 47 782 57 01, dzielnicowy.wegorzyno11@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar wiejski, w którego skład wchodzą miejscowości: 

Chwarstno, Mielno, Mieszewo, Połchowo, Runowo Pomorskie, Runowo, Sielsko, Trzebawie, Zwierzynek, Brzeźniak, Brzeźnica, Cieszyno, Dłusko, Gardno, Ginawa, Gościsław, Kraśnik Łob., Kąkolewice, Lesięcin, Łobzów, Małe Węgorzynko, Nowe Węgorzynko, Podlipce, Przytoń, Rogówko, Sarnikierz, Stare Węgorzynko, Sulice, Wiewiecko i Winniki.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku:

Podczas obchodu rejonu służbowego nr 11 w wyniku przeprowadzonych spotkań z pracownikami Lasów Państwowych, pracujących na podległym rejonie ustalono, że notorycznie dochodzi do kradzieży drewna z terenu składowania w rejonie zrębów prowadzonych w okolicy miejscowości Wiewiecko. Zjawisko nasiliło się po znacznych podwyżkach opału w okresie wiosennym. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Powrót na górę strony