Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Łobzie

U W A G A ! 

Podane adres mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym,

ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków

ani też skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 47-782-55-11/12.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 1

 

 mł. asp. Michał Chodyna

tel. 47 782 55 22, kom. 571 323 847 dzielnicowy.lobez1@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar miasta Łobza w rejonie ulic:

Akacjowa,  Chopina, Cicha, Cisowa,  Brzozowa,  Kolejowa, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Magazynowa, Moniuszki, Niepodległości (od ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Murarską), Pocztowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Podgórna, Przyrzeczna,  Rzeczna, MostowaSienkiewicza, Siewna, Sikorskiego,  Słoneczna,  Słowackiego, Sosnowa, Spokojna (od drogi - łącznika ul. Ogrodowej i Spokojnej przy ogrodnictwie i dalej w kierunku Unimia), Strumykowa, Szymanowskiego, Świętoborzec, Waryńskiego, Węgorzyńska, Węgorzyńska Odnoga, Wybickiego, Wojska Polskiego,  Zielona

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

W wyniku prowadzonego rozpoznania terenowego oraz rozmów z mieszkańcami Łobza ustalono, że głównym problemem w przedmiotowym rejonie jest brak dodatkowego śmietnika na "Starym Boisku" w Łobzie przy ul. Niepodległości. Z uwagi na powyższe na podstawie zgłoszeń od mieszkańców oraz własnej obserwacji zauważono, że przy ławkach które znajdują się przy zadaszeniu od strony rzeki Rega i wjazdu na teren marketu Mrówka brakuje dodatkowego śmietnika na odpady. Wcześniej znajdowały się tam dwa śmietniki lecz jeden został zniszczony. Zauważono, że w okresie letnim najczęściej na weekendy gdy przebywają w tym miejscu mieszkańcy wyrzucane przez nich śmieci nie mieszczą się do jednego śmietnika w związku z czym śmieci te porozrzucane są obok ławek i śmietnika, które następnie musi posprzątać pracownik gminy utrzymujący czystość na Starym Boisku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowaniu negatywnych wzorców.

 

REJON SŁUŻBOWY NR  2

 st. sierż. Adrian Możdżeń

tel. 47 782 55 22, kom. 571 323 846 dzielnicowy.lobez2@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar miasta Łobza w rejonie ulic: 

Armii Krajowej, Bema, Boczna, Bogusława, Borków, Browarna,Budowlana, Chrobrego, Czcibora, Drawska, Dubois, Głowackiego, Jagiellonki, Jagiellonów, Kamienna, Kilińskiego, Kościelna, Krzywa,  Krzywoustego, Łobzówek,  Łokietka, Mickiewicza, Mieszka I, Murarska, Młyńska  Niepodległości (od skrzyżowania z ul. Murarską do ul. Kościelnej), Nowe Osiedle, Okopowa, Piastów,   Plac Spółdzielców, Plac 3 Marca, Pomorska, Północna, Przechodnia, Przedmiejska, Przemysłowa, Pogodna  Racibora, , Rolna, Sawickiej, Spokojna (od drogi - łącznika ul. Ogrodowej i Spokojnej przy ogrodnictwie do ul. Bema), Szkolna,  Szosa Świdwińska, Warcisława,  Wojcelska.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

W wyniku prowadzonego rozpoznania terenowego oraz rozmów z mieszkańcami ul. Bocznej oraz Browarnej, ustalono że głównym problemem w przedmiotowym rejonie jest brak oświetlenia na promenadzie przy ul. Bocznej w Łobzie. Miejsce to jest przeznaczone do aktywnego korzystania, rekreacji oraz wypoczynku. Brak oświetlenia w godzinach wieczornych zniechęca mieszkańców do poruszania się tą częścią promenady i zmusza do przejścia na chodnik wzdłuż ulicy Bocznej lub do wybrania innej drogi. Ponadto część promenady przy ul. Bocznej jest miejsem, w którym grupuje się młodzież w godzinach wieczornych lub nocnych. Brak oświetlenia może prowadzić do popełniania przestępstw, wykroczeń porządkowych praz ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oświetlenie promenady przy ul. Bocznej mogłoby znacznie ułatwić ewentualne rozpoznanie sprawców wykroczeń oraz poprawę poczuciabezpiczeństwa w przedmiotowym rejonie. 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 3

 asp. Erwin Kopczyński

tel. 47 782 55 22, kom. 571 323 845 dzielnicowy.lobez3@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje teren wsi: 

Bełczna, Dalno, Dobieszewo, Karwowo, Worowo, Prusinowo, Klępnica, Łobżany, Meszne, Poradz, Przyborze, Unimie, Grabowo, Kąłdrąb, Niegrzebia, Polakowo, Rożnowo, Rynowo, Suliszewice, Tarnowo, Wysiedle, Zagórzyce, Zajezierze, Zdzisławice, Zakrzyce

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami i radami sołeckimi oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr III ustalono, że głownym problemem w miejscowości Grabowo jest zniszczona droga i brak chodników. Zły stan drogi prowadzi do uszkodzenia pojazdów, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opadów deszczu bądź śniegu, droga staje się niekiedy całkowicie nieprzejezdna z uwagi na głębokie błoto oraz kałuże. Ponadto spod kół przejeżdzających pojazdów podrywane są kamienie w powietrze, co powodujue uszkodzenia elewacji budynków, innych pojazdów oraz stwarza realne zagrożenie dla pieszych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

KOMISARIAT POLICJI W RESKU

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 4  

asp. Dawid Banaszak 

tel. 571 323 848, 47 782 57 32, dzielnicowy.resko4@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje cały obszar miasta Resko, w którego skład wchodzą ulice: 

Aleja Wolności, Bohaterów Monte Cassino, Boh. Warszawy, Browarna, Buczka, Dworcowa, Dąbrowszczaków, Dzierżona, Górna, Chopina, Jedności Narodowej, Kielecka, Kilińskiego, Kolejowa, Kołobrzeska, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Krótka, Krzywa, Leśna, 1-ego Maja, Mickiewicza, Młyńska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Okrzei, Olsztyńska, Parkowa, Podgórna, Polna, Poznańska, Prusa, Rynek, Sawickiej, Sportowa, Stodólna, Sucharskiego, Szczecińska, Szpitalna, Śląska, Środkowa, Wąska,Wodna, Wojska Polskiego, Zachodnia, Zielona, Żeromskiego.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie miejscowości Resko w rejonie służbowym nr 4 – powiat Łobeski/KP Resko ustalono, że trapiącym problemem jest zjawisko związane z niedostosowaniem się kierujących do znaku drogowego  B-2 (zakaz wjazdu) na ul. Boh. Warszawy w Resku. Wykroczenia, których dopuszczają się kierujący występują głównie w godzinach dziennych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 5

sierż. szt. Przemysław Bujny

tel. 571 323 852, 47 782 57 32, dzielnicowy.resko5@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje teren wiejski i są to miejscowości:

Łosośnica, Łosośniczka, Siwkowice, Taczały, Żerzyno, Piaski, Ługowina, Sienno, Godziszewo, Sępólno, Święciechowo, Dorowo, Lubień Górny, Lubień Dolny, Bezmoście, Świekotki, Łagiewniki.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie gminy Resko w rejonie służbowym nr 5 – powiat Łobeski/KP Resko ustalono, że trapiącym problemem jest zjawisko związane z poruszaniem się pieszych po zmroku bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym na drodze Ługowina – Święciechowo. W związku z powyższym podjęto decyzję o wdrożeniu działań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie tego typu zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 6

 sierż. Michał Andrusieczko

tel. 47 782 57 32, tel. kom. 571-323-854, dzielnicowy.resko6@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje teren wiejski i są to miejscowości: 

Starogard, Mołstowo, Krosino, Naćmierz, Przemysław, Policko, Trzaski, Sosnowo, Sosnówko, Gardzin, Gozdno, Stara Dobrzyca, Iglice, Orzeszkowo, Potuliny, Stołążek, Luboradz, Komorowo, Mokronos, Porąbka, Słowikowo, Łabuń Wielki, Łabuń Mały.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie miejscowości rejonu służbowego nr 6 w Gminie Resko. Ustalono, że trapiącym problem jest  zjawisko  spożywania alkoholu– przy sklepach spożywczo-przemysłowych w miejscowości Starogard, dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem  i związanego z tym zakłóceniem ładu i porządku publicznego.  W związku z pozyskaniem powyższych informacji podjęto decyzję o podjęciu priorytetowego działania mającego na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie tego typu zdarzeń i wynikających z tego zachowań niezgodnych z prawem.

            

 

REJON SŁUŻBOWY NR 7

st. asp. Grzegorz Powiłajtis

tel. 571 323 850, 47 782 55 73, dzielnicowy.dobra7@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje cały obszar miasta Dobrej z następującymi ulicami: 

Armii Krajowej, Westerplatte, Kościuszki, Nowogardzka, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Dąbrowskiego, Gen.J.Bema, Traugutta, Zielona, Słowackiego, Mickiewicza, Błotna, Sienkiewicza, Mieszczańska, Reymonta, Piłsudskiego, Kilińskiego, Krótka, 3-go Maja, Jana Piwnika „Ponurego”, Słoneczna, Ogrodowa.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr VII, od mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Dobrej, uzyskano informację o osobach spożywających alkohol w miejscu publicznym- obręb sklepu „Rarytas”. Sklep ten zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Bema. Docierające od mieszkańców sygnały wskazują, że dochodzi do sytuacji, gdzie osoby spożywające alkohol ostentacyjnie, nie zwracając uwagi na przechodniów załatwiają w obrębie sklepu potrzeby fizjologiczne. Zdarza się, że zachowują się wulgarnie w stosunku do zwracających im uwagę klientów sklepu. W związku z pozyskaniem powyższych informacji podjęto decyzję o podjęciu priorytetowego działania mającego na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie tego typu zdarzeń i wynikających z tego zachowań niezgodnych z prawem.

            

 

REJON SŁUŻBOWY NR 8

  w zastępstwie st. asp. Grzegorz Powiłajtis

tel. 571 323 850, 47 782 55 73, dzielnicowy.dobra8@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar wiejski, w którego skład wchodzą miejscowości:

Bienice, Błądkowo, Krzemienna, Anielino, Wojtaszyce, Wrześno, Grzęzno, Grzęzienko, Wrześno, Zapłocie, Dobropole i Tucze.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr VIII, w Krzemiennej, uzyskałem informację o zagrożeniu polegającym na niestosowaniu się przez niektórych mieszkańców miejscowości do obowiązków wynikających z art. 77 kodeksu wykroczeń. Mieszkańcy wskazują, iż po terenie miejscowości biegają luzem psy bez kagańca, bez smyczy i bez właściwego nadzoru ze strony właścicieli. Powyższe wpływa negatywnie na bezpieczeństwo osób zamieszkujących w powyższej miejscowości- w szczególności przemieszczających się po jej terenie dzieci.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 9

 st. sierż. Karolina Thielmann

tel. 91 397 22 12, tel. kom. 571 323 851, dzielnicowy.radowo9@sc.policja.gov.pl

RADOWO MAŁE - budynek Urzędu Gminy w Radowie Małym

 

Obejmuje teren gm. Radowo Małe:

Radowo Małe, Radowo Wielkie, Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Czachowo, Dargomyśl, Dobrkowo, Gildnica, Gostomin, Karnice, Konie, Maliniec, Mołdawin, Mołdawinek, Orle, Pogorzelica, Radzim, Rekowo, Rogowo, Siedlice, Sienno Dolne, Sienno Górne, Smorawina, Strzmiele, Sułkowo, Troszczno, Uklejki, Wołkowo, Żelmowo.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie gminy Resko w rejonie służbowym nr 9 ustalono, że trapiącym problemem jest zjawisko związane z poruszaniem się pieszych po zmroku bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym na drodze Rekowo - Siedlice. W związku z powyższym podjęto decyzję o wdrożeniu działań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie tego typu zachowań niezgodnych z prawem.

 

POSTERUNEK POLICJI W WĘGORZYNIE

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 10

mł. asp.  Norbert Dobrzański

tel. 571 323 855, 47 78 25 578, dzielnicowy.wegorzyno10@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje cały obszar miasta Węgorzyna z następującymi ulicami: 

2 Marca, 3 Maja, Boczna, Drawska, Grunwaldzka, Jagiellońska, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Łąkowa, Matejki, Mickiewicza, Nowy Świat, Osiedle Czterdziestolecia, Pionierów, Podgórna, Południowa, Przemysłowa, Runowska, Słowackiego, Strzelecka, Szkolna, Witosa, Zamkowa, Zawadzkiego, Zielona.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 10 ustalono, że głównym problemem na terenie miejscowości Węgorzyno jest nieprawidłowe parkowanie na terenie ul. Osiedle Słoneczne. Mieszkańcy jak i osoby przyjezdne nie stosują się do strefy zamieszkania, która obejmuje teren Osiedla Słonecznego zgodnie z postawionymi znakami D-40 ustawionymi przy każdym wjeździe na teren osiedla. Pojazdy są parkowane poza miejscami wyznaczonymi, głównie na chodnikach co uniemożliwia prawidłowe korzystanie z drogi dla pieszych a głównie jest to utrudnienie dla osób przemieszczających się z dziećmi w wózkach. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w powyższym temacie, na podległym rejonie służbowym, w celu wyeliminowania negatywnego zachowania się osób łamiących przepisy ruchu drogowego.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 11

  st.post. Marta Bińczyk

tel. 571 323 856, 47 78 25 578, dzielnicowy.wegorzyno11@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar wiejski, w którego skład wchodzą miejscowości: 

Chwarstno, Mielno, Mieszewo, Połchowo, Runowo Pomorskie, Runowo, Sielsko, Trzebawie, Zwierzynek, Brzeźniak, Brzeźnica, Cieszyno, Dłusko, Gardno, Ginawa, Gościsław, Kraśnik Łob., Kąkolewice, Lesięcin, Łobzów, Małe Węgorzynko, Nowe Węgorzynko, Podlipce, Przytoń, Rogówko, Sarnikierz, Stare Węgorzynko, Sulice, Wiewiecko i Winniki.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:

Podczas obchodu rejonu służbowego nr 11 w miejscowości Cieszyno w wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami rejonu oraz przedstawicielami władz lokalnych ustalono że istotnym problemem dla mieszkańców podległego rejonu jest zaśmiecanie miejsc publicznych tj. rejon sklepu spożywczego oraz przystanku autobusowego oraz spożywanie alkoholu. Zjawisko to występuje całorocznie. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Powrót na górę strony