Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Łobzie

U W A G A ! 

Podane adres mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym,

ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków

ani też skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 47-782-55-11/12.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 1  

p.o mł. asp. Michał Chodyna

 

tel. 47 782 55 22, kom. 571 323 847 dzielnicowy.lobez1@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar miasta Łobza w rejonie ulic:

Akacjowa,  Chopina, Cicha, Cisowa,  Brzozowa,  Kolejowa, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Magazynowa, Moniuszki, Niepodległości (od ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Murarską), Pocztowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Podgórna, Przyrzeczna,  Rzeczna, MostowaSienkiewicza, Siewna, Sikorskiego,  Słoneczna,  Słowackiego, Sosnowa, Spokojna (od drogi - łącznika ul. Ogrodowej i Spokojnej przy ogrodnictwie i dalej w kierunku Unimia), Strumykowa, Szymanowskiego, Świętoborzec, Waryńskiego, Węgorzyńska, Węgorzyńska Odnoga, Wybickiego, Wojska Polskiego,  Zielona

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

W wyniku prowadzonego rozpoznania terenowego oraz rozmów z mieszkańcami ul. Mostowej, Rzecznej, Kraszewskiego oraz Kolejowej ustalono, że głownym problemem w przedmiotowym rejonie jest brak przejścia dla pieszych przy moście ul. Mostowej w Łobzie.  Miejsce to łączy starą promenadę z nową promenadą idącą w kierunku wyremontowanego Starego Boiska. Mieszkańcy Łobza idący na pieszo po skończonych zakupach np. w sklepie Biedronka, nie przechodzą przez przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Mostowej i Kościuszki, tylko idą prawą striną pobocza i przechodzą przez ulice, aby przejść na drugą stronę promenady w kierunku marketu Mrówka i Starego Boiska. Powstanie przejścia dla pieszych  przy przejściu ul. Mostowej mogłoby znacznie ułatwić przejście pieszych przez drogę, zapewnić im bezpieczeństwo oraz nie popełniali by oni wykroczeń.

 

REJON SŁUŻBOWY NR  2

p.o sierż. Adrian Możdżeń

 

tel. 47 782 55 22, kom. 571 323 846 dzielnicowy.lobez3@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar miasta Łobza w rejonie ulic: 

Armii Krajowej, Bema, Boczna, Bogusława, Borków, Browarna,Budowlana, Chrobrego, Czcibora, Drawska, Dubois, Głowackiego, Jagiellonki, Jagiellonów, Kamienna, Kilińskiego, Kościelna, Krzywa,  Krzywoustego, Łobzówek,  Łokietka, Mickiewicza, Mieszka I, Murarska, Młyńska  Niepodległości (od skrzyżowania z ul. Murarską do ul. Kościelnej), Nowe Osiedle, Okopowa, Piastów,   Plac Spółdzielców, Plac 3 Marca, Pomorska, Północna, Przechodnia, Przedmiejska, Przemysłowa, Pogodna  Racibora, , Rolna, Sawickiej, Spokojna (od drogi - łącznika ul. Ogrodowej i Spokojnej przy ogrodnictwie do ul. Bema), Szkolna,  Szosa Świdwińska, Warcisława,  Wojcelska.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z radami osiedli oraz mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr II ustalono, że głównym problemem w rejonie jest niedopełnienie przez właścicieli i administratorów nieruchomości prawidłowego ich oznakowania w miejscowości Łobez  na osiedlu Książat. Taki stan rzeczy ma znaczący wpływ na szybkośc podejmowanych interwencji. Znacznie wydłuża czas reakcji, gduż wielokrotnie należy ustalać numer posesji pod jakim znajduje się nieruchomość. Ma to znaczący wpływ na bezpieczeństwo lokatorów i mieszkańców.  Nieoznakowanie nieruchomości jest uciążliwe lda Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Straży Pożarnej. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania nieprawidłowści w oznakowaniu nieruchomości.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 3

 asp. Erwin Kopczyński

 

tel. 47 782 55 22, kom. 571 323 845 dzielnicowy.lobez3@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje teren wsi: 

Bełczna, Dalno, Dobieszewo, Karwowo, Worowo, Prusinowo, Klępnica, Łobżany, Meszne, Poradz, Przyborze, Unimie, Grabowo, Kąłdrąb, Niegrzebia, Polakowo, Rożnowo, Rynowo, Suliszewice, Tarnowo, Wysiedle, Zagórzyce, Zajezierze, Zdzisławice, Zakrzyce

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami oraz mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr III ustalono, że głownym problemem w rejonie jest niedopełnienie przez właścicieli i administratorów nieruchomości prawidłowego ich oznakowania w miejscowości Zagórzyce. Taki stan rzeczy ma znaczący wpływ na szybkość podejmowanych interwencji. Znacznie wydłuża się czas reakcji, gdyż wielokrotnie należy ustalać numer posesji pod jakim znajduje się nieruchomość. Ma to także znaczący wpływe na bezpieczeństwo lokatorów i  mieszkańców. Nieoznakowanie nieruchomości jerst uciążliwe dla zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Straży Pożarnej. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania nieprawidłowości w oznakowaniu nieruchomości.

 

KOMISARIAT POLICJI W RESKU

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 4  

asp. Dawid Banaszak 

tel. 571 323 848, 47 782 57 32, dzielnicowy.resko4@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje cały obszar miasta Resko, w którego skład wchodzą ulice: 

Aleja Wolności, Bohaterów Monte Cassino, Boh. Warszawy, Browarna, Buczka, Dworcowa, Dąbrowszczaków, Dzierżona, Górna, Chopina, Jedności Narodowej, Kielecka, Kilińskiego, Kolejowa, Kołobrzeska, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Krótka, Krzywa, Leśna, 1-ego Maja, Mickiewicza, Młyńska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Okrzei, Olsztyńska, Parkowa, Podgórna, Polna, Poznańska, Prusa, Rynek, Sawickiej, Sportowa, Stodólna, Sucharskiego, Szczecińska, Szpitalna, Śląska, Środkowa, Wąska,Wodna, Wojska Polskiego, Zachodnia, Zielona, Żeromskiego.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie miejscowości Resko w rejonie służbowym nr 4 – powiat Łobeski/KP Resko ustalono, że trapiącym problemem jest zjawisko związane z niedostosowaniem się kierujących do znaku drogowego  B-36 (zakaz zatrzymywania się) na ul. Rynek w Resku. Wykroczenia, których dopuszczają się kierujący występują głównie w godzinach funkcjonowania sklepów będących w rejonie ul. Rynek. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 5

sierż. szt. Przemysław Bujny
 

tel. 571 323 852, 47 782 57 32, dzielnicowy.resko5@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje teren wiejski i są to miejscowości:

Łosośnica, Łosośniczka, Siwkowice, Taczały, Żerzyno, Piaski, Ługowina, Sienno, Godziszewo, Sępólno, Święciechowo, Dorowo, Lubień Górny, Lubień Dolny, Bezmoście, Świekotki, Łagiewniki.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie gminy Resko w rejonie służbowym nr 5 – powiat Łobeski/KP Resko ustalono, że trapiącym problemem jest zjawisko związane z poruszaniem się pojazdów mechanicznych typu quad po ścieżce rowerowej na trasie Żerzyno – Taczały. W związku z powyższym podjęto decyzję o wdrożeniu działań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie tego typu zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 6

mł. asp.  Norbert Dobrzański

 

tel. 47 782 57 32, tel. kom. 571-323-854, dzielnicowy.resko6@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje teren wiejski i są to miejscowości: 

Starogard, Mołstowo, Krosino, Naćmierz, Przemysław, Policko, Trzaski, Sosnowo, Sosnówko, Gardzin, Gozdno, Stara Dobrzyca, Iglice, Orzeszkowo, Potuliny, Stołążek, Luboradz, Komorowo, Mokronos, Porąbka, Słowikowo, Łabuń Wielki, Łabuń Mały.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami, oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie gminy Resko w rejonie służbowym nr 6 – KP Resko ustalono, że w rejonie  poza obszarem zabudowanym, na odcinku drogi Resko-Starogard-Mołstowo- Sosnowo, piesi i rowerzyści poruszają się po zmroku, bez elementów odblaskowych. Pomimo prowadzonego planu w powyższej sprawie w okesie od dnia 01.08.2022r do dnia 31.01.2023r podczas, którego wielokrotnie karano mandatami karnymi za powyższe wykroczenie pieszych problem nie zniknął a zagrożenie bezpieczeństwa nadal występuje. We wskazanym rejonie w okresie prowadzenia działania priorytetowego doszło również do wypadku drogowego z udziałem pieszego ze skutkiem śmiertelnym. W związku z powyższym, podjęto decyzję o kontynuacji działań mających na celu wyeliminowanie tego typu zachowań niezgodnych z prawem, poprawę bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym we wskazanym rejonie.

            

 

REJON SŁUŻBOWY NR 7

st. asp. Grzegorz Powiłajtis

 

tel. 571 323 850, 47 782 55 73, dzielnicowy.dobra7@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje cały obszar miasta Dobrej z następującymi ulicami: 

Armii Krajowej, Westerplatte, Kościuszki, Nowogardzka, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Dąbrowskiego, Gen.J.Bema, Traugutta, Zielona, Słowackiego, Mickiewicza, Błotna, Sienkiewicza, Mieszczańska, Reymonta, Piłsudskiego, Kilińskiego, Krótka, 3-go Maja, Jana Piwnika „Ponurego”, Słoneczna, Ogrodowa.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

W trakcie obchodu rejonu służbowego nr 7 mieszkańcy miejscowości Dobra informowali mnie o nieprawidłowościach w zakresie ruchu drogowego dot. ulicy Błotnej. Wskazywali, iż na tej ulicy znajduje się przejście dla pieszych zlokalizowane w obrębie skrzyżowania ulicy Błotnej z ulicą Słowackiego, uczęszczane głównie przez dzieci idące do szkoły, bądź z niej wracające. Są to dzieci w wieku nie przekraczającym 10 lat. Pomimo, iż z obu stron przed przejściem znajdują się znaki ostrzegawcze A-17 „uwaga dzieci”, a pod znakami D-6 „przejście dla pieszych” są umieszczone znaki T-27 tzw. „Agatka”, kierujący zdają się ich nie widzieć bądź nie zwracają na nie uwagi i nie zachowują należytej ostrożności zbliżając się do rzeczonego przejścia dla pieszych. Mieszkańcy twierdzą, że kierujący często nie zwalniają zbliżając się do tego przejścia. W ich ocenie wymienione przejście dla pieszych oraz osoby się na nim znajdujące są słabo widoczne, zwłaszcza kiedy ściemni się na dworze. Zwracają uwagę, że niezachowywanie ostrożności w obrębie tego przejścia dla pieszych dotyczy nie tylko kierowców samochodów osobowych, ale również kierujących samochodami ciężarowymi, a ruch samochodów z racji zakazu przejazdu przez centrum miasta jest znaczny.

            

 

REJON SŁUŻBOWY NR 8

 p.o st. post. Sandra Pilarska

tel. 571 323 849, 47 782 55 73, dzielnicowy.dobra7@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar wiejski, w którego skład wchodzą miejscowości:

Bienice, Błądkowo, Krzemienna, Anielino, Wojtaszyce, Wrześno, Grzęzno, Grzęzienko, Wrześno, Zapłocie, Dobropole i Tucze.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

W trakcie przeprowadzonego spotkania z sołtysem miejscowości Dobropole Panią Marleną Michalską uzyskałam informację, iż na terenie miejscowości problemem jest brak oznaczeń numerycznych zabudowań mieszkalnych, co wpływa negatywnie na czas reakcji służb ratunkowych. Powyższe potwierdziłam w trakcie obchodu miejscowości Dobropole. W związku z powyższym podjęłam decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na podległym rejonie służbowym w celu wyeliminowania nieprawidłowości w oznakowaniu nieruchomości.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 9

p.o mł. asp. Robert Bogdański

tel. 91 397 22 12, tel. kom. 571 323 851, dzielnicowy.radowo9@sc.policja.gov.pl

RADOWO MAŁE - budynek Urzędu Gminy w Radowie Małym

 

Obejmuje teren gm. Radowo Małe:

Radowo Małe, Radowo Wielkie, Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Czachowo, Dargomyśl, Dobrkowo, Gildnica, Gostomin, Karnice, Konie, Maliniec, Mołdawin, Mołdawinek, Orle, Pogorzelica, Radzim, Rekowo, Rogowo, Siedlice, Sienno Dolne, Sienno Górne, Smorawina, Strzmiele, Sułkowo, Troszczno, Uklejki, Wołkowo, Żelmowo.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

W trakcie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych na terenie gminy Resko w rejonie służbowym nr 9 ustalono, że trapiącym problemem jest zjawisko związane z poruszaniem się pieszych po zmroku bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym na drodze Rekowo - Siedlice. W związku z powyższym podjęto decyzję o wdrożeniu działań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie tego typu zachowań niezgodnych z prawem.

 

POSTERUNEK POLICJI W WĘGORZYNIE

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 10

asp. Katarzyna Krzyżaniak

tel. 571 323 855, 47 782 57 01, dzielnicowy.wegorzyno10@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje cały obszar miasta Węgorzyna z następującymi ulicami: 

2 Marca, 3 Maja, Boczna, Drawska, Grunwaldzka, Jagiellońska, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Łąkowa, Matejki, Mickiewicza, Nowy Świat, Osiedle Czterdziestolecia, Pionierów, Podgórna, Południowa, Przemysłowa, Runowska, Słowackiego, Strzelecka, Szkolna, Witosa, Zamkowa, Zawadzkiego, Zielona.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 10 ustalono, że głównym problemem na terenie miejscowości Węgorzyno jest spożywanie alkoholu, a także zanieczyszczania miejsca publicznego w rejonie skweru przy ul. pl 3 Maja.  Miejsce te jest odwiedzane zarówno przez osoby robiące zakupy w sklepikach znajdujących się na placu jak i spacerujące rodziny z dziećmi. Sytuacje te według zainteresowanych uniemożliwiają swobodne korzystanie ze skweru. Według poczynionych ustaleń, zdarzenia te mają miejsce zarówno w dzień jak i w godzinach wieczornych, aż do zamknięcia sklepu monopolowego, który również znajdującego sie przy ul. Pl. 3 Maja. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w powyższym temacie, na podległym rejoni służbowym, w celu wyeliminowania niepożądanego zachowania się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazam oraz zanieczyszczających te miejsca publiczne.

 

REJON SŁUŻBOWY NR 11

  st.post. Marta Bińczyk

 

tel. 571 323 856, 47 782 57 01, dzielnicowy.wegorzyno11@sc.policja.gov.pl

 

Obejmuje obszar wiejski, w którego skład wchodzą miejscowości: 

Chwarstno, Mielno, Mieszewo, Połchowo, Runowo Pomorskie, Runowo, Sielsko, Trzebawie, Zwierzynek, Brzeźniak, Brzeźnica, Cieszyno, Dłusko, Gardno, Ginawa, Gościsław, Kraśnik Łob., Kąkolewice, Lesięcin, Łobzów, Małe Węgorzynko, Nowe Węgorzynko, Podlipce, Przytoń, Rogówko, Sarnikierz, Stare Węgorzynko, Sulice, Wiewiecko i Winniki.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023 roku:

Kradzieże, kradzieże z włamaniem zjawisko występuje całodobowo (ze szczególnym intensyfikacją w czasie nocnym), cało rocznie z nasileniem w okresie zimowo – wiosennym, co spowodowane jest niewłaściwym zabezpieczeniem budynków i pomieszczeń gospodarczych. Czyny te dokonywane są najczęściej przez osoby nie mające stałego źródła utrzymania. Kradzieże z włamaniem dokonywane są najczęściej w miejscach o niedostatecznym sposobie zabezpieczenia i w miejscach ze zmniejszoną częstotliwościową pojawiania się ludzi. Spowodowane jest to brakiem świadomości ludności lokalnej, duży wpływ ma również sposób zabezpieczenia mienia. Informacje o powyższym problemie pochodzą z analiz bezpieczeństwa na podległym rejonie oraz ze zgłoszeni ludności lokalnej. Wzrost świadomości ludności lokalnej jak duży wpływ ma sposób zabezpieczenia mienia przed jego kradzieżą. Zwiększenie ilości zabezpieczeń mienia prywatnego np. poprzez propagowanie zakładania oświetlenia stałego lub czasowego, monitoringu lub atrap monitoringu.

 

 

Powrót na górę strony