Kierownictwo KPP w Łobzie

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁOBZIE

Komendant Powiatowy Policji w Łobzie

nadkom. Zbigniew Dankowski

 

tel 91 561 55 00

 

 

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łobzie

podinsp. Szczepan Górski

 

91 561 55 02