Kierownictwo KPP w Łobzie

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁOBZIE

Komendant Powiatowy Policji w Łobzie

kom. Zbigniew Dankowski

 

tel 91 561 55 00

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łobzie

mł. insp. Robert Rogowski

91 561 55 02