Konsultacje społeczne

Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie powiatu łobeskiego

Wnioski z konsultacji przeprowadzonych w poszczególnych gminach naszego powiatu.

http://lobez.policja.gov.pl/download/214/14191/gminadobra.pdf

http://lobez.policja.gov.pl/download/214/14192/gminalobez.pdf

http://lobez.policja.gov.pl/download/214/14193/gminaresko.pdf

http://lobez.policja.gov.pl/download/214/14194/gminaRadowo.pdf

http://lobez.policja.gov.pl/download/214/14195/gminawegorzyno.pdf